RSS

Organizacje pozarządowe

Nabór do konkursu o Nagrodę "Amicus Hominum"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – X edycja, rok 2015

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Nagroda „Amicus Hominum” jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.

Nagroda ma charakter honorowy, Laureaci otrzymują pamiątkową plakietę „Amicus Hominum”

Zgłaszanie kandydatów: do 23 października 2015 roku

Zgłoszenia mogą dokonywać: organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne, inne osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne, organy administracji publicznej.

Warunkiem zgłoszenia osoby do Nagrody jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz wyrażenie przez kandydata do Nagrody pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Kategorie Nagrody:

  • POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA
  • PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
  • POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
  • SPORT I EDUKACJA
  • DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 537
email: ngo@umwm.pl

Dokumenty do pobrania:

Uchwała ZWM

Formularz konkursowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin

17 09 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...