RSS

Organizacje pozarządowe

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do Konkursu "Kryształy Soli"

Konkurs o Nagrodę „Kryształy Soli” podkreśla wartość organizacji, wzmacnia ich wizerunek oraz co najważniejsze docenia ich pracę = codzienny wysiłek w niesieniu pomocy innym! Pamiętajmy, iż najważniejsze są organizacje stawiające na aktywność prospołeczną! Wiele organizacji społecznych po prostu nie istnieje w naszej świadomości! A powinny! 

O to wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Małopolski. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne; osoby fizyczne, osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe o raz organy administracji publicznej.

W XI już edycji konkursu, nie może zabraknąć również Państwa zgłoszenia – na najlepszą organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego!

W tegorocznej edycji organizacje będą mogły zmierzyć  się w pięciu kategoriach:

  • Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Edukacja i nauka
  • Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

Na zgłoszenia czekamy do 23 października 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 904
email: ngo@umwm.pl

Dokumenty do pobrania:
Uchwała ZWM
Regulamin
Formularz konkursowy

 

17 09 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...