RSS

Organizacje pozarządowe

Ankieta oceniająca współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Organizacje pozarządowe są kluczowymi partnerami w dialogu społecznym, posiadając bogatą wiedzę dotyczącą problemów i potrzeb lokalnych społeczności. Aby ten dialog był skuteczny niezbędna jest opinia na temat naszych działań na rzecz organizacji działających w regionie.

Państwa uwagi oraz sugestie będą cennym źródłem informacji w zakresie współpracy międzysektorowej i zostaną wykorzystane w codziennych działaniach na rzecz utrzymania partnerskich relacji pomiędzy samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi.

Bardzo prosimy o odesłanie wypełnionego formularza do 31 grudnia 2015 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
z dopiskiem „Ankieta – ocena jakości współpracy organizacji pozarządowych z UMWM”
lub faxem (tel. 012 42 15 798) lub e-mailem: ngo@umwm.pl

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań dostępne są w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych Kancelarii Zarządu (tel. 012 61 60 904).

Do pobrania:

Kwestionariusz ankiety

15 09 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...