RSS

Organizacje pozarządowe

Kolejny nabór na BEZPŁATNE porady i szkolenia dla NGO’s w maju!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, seminaria i konsultacje organizowane przez Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na każde spotkanie należy się zarejestrować! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: cop@umwm.pl lub faksem na numer (12) 42 15 798 w terminie określonym w tabeli.

Formularz - szkolenia

Formularz - konsultacje

Formularz - seminaria

Uwaga!

  • Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji po każdym szkoleniu lub w innym wcześniej umówionym terminie.
  • Jedna osoba/NGO może brać udział w kilku spotkaniach.

 

Planowany harmonogram spotkań w maju:

Subregion Podhalański

Subregion Małopolska Zachodnia

Subregion Tarnowski

Subregion Sądecki

 

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, tel. (12) 61 60 904, (12) 61 60 988.

06 05 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...