RSS

Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Zespół Współpracy Regionalnej
Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. (12) 61 60 966, (12) 61 60 904, (12) 61 60 988,
fax. (12) 42 15 798,
email: ngo@umwm.pl 

Do pobrania:

22 10 2013
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...