RSS

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w 2016 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Działania na rzecz pomocy niesionej przez Województwo Małopolskie uchodźcom w Kurdystanie”.

W ramach Konkursu zlecane będzie  zadanie polegające na zakupie i dostarczeniu mleka modyfikowanego dla niemowląt (formuła baby) dzieciom z Regionu Kurdystanu w Iraku oraz dzieciom, szukającym schronienia w tym regionie, poszkodowanym w działaniach wojennych, prowadzonych na terenie Iraku i Syrii.

24 05 2016Więcej

Środa z Funduszami nt. wsparcia dla organizacji pozarządowych – spotkania informacyjne w Małopolsce

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają instytucje z całego województwa, zainteresowane funduszami na projekty skierowane dla organizacji pozarządowych, na spotkania informacyjne. 

Spotkania odbędą się w środę, 1 czerwca 2016 r. w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

23 05 2016Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze edukacji pn. „Bon edukacyjny”

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

18 05 2016Więcej

Konsultacje – zmiana Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie

12 05 2016Więcej

Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe.

"Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie po raz szósty ogłasza Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe.

Celem Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” jest promocja działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego. Jego założeniem jest wyłonienie najlepszego działania prowadzonego w tym obszarze.

12 05 2016Więcej
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...