RSS

Organizacje pozarządowe

VII Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO

15 czerwca 2016 w Krakowie odbyło się na VII Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO. Forum zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Tematem przewodnim spotkania były m.in. kluczowe zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach w kontekście rozwijania współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi.

15 06 2016Więcej

BO Małopolska: 152 zadania pozytywnie ocenione

Znamy listę zdań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Głosowanie rusza 18 czerwca i potrwa do 6 lipca.

10 06 2016Więcej

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ws. przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie

W dniach od 13 maja 2016 r. do 15 maja 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne stanowiska uprawnionych podmiotów.

08 06 2016Więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

Zarząd Województwa Małopolskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Małopolskiego Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

 

02 06 2016Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w 2016 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Działania na rzecz pomocy niesionej przez Województwo Małopolskie uchodźcom w Kurdystanie”.

W ramach Konkursu zlecane będzie  zadanie polegające na zakupie i dostarczeniu mleka modyfikowanego dla niemowląt (formuła baby) dzieciom z Regionu Kurdystanu w Iraku oraz dzieciom, szukającym schronienia w tym regionie, poszkodowanym w działaniach wojennych, prowadzonych na terenie Iraku i Syrii.

24 05 2016Więcej
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...